Mi a Z.I.K.?


- Buenos Airesben 60 éve működő hétvégi magyar iskola.

- Jelenleg 55 tanulója van 7 csoportban: 1 óvodás, 3 elemi, 3 középiskolai szinten és 2 szinten a felnőttek csoportja.

- Az iskolánknak több mint 500 diákja volt és 150 növendék tett magyarság­ismereti (érettségi) vizsgát egy vagy több tárgyból.

- A Z.I.K. hagyományos feladata: az október 23-i ünnepély rendezése az argentínai magyar társadalomnak.

- Az alapító tanárnő, Máter Juhász Mária által bevezetett hagyomány szerint minden december végén vasárnapi karácsonyi összejövetelt rendez, növendékek, tanárok, szülök és öregdiákok részvételével

Egyéb kezdeményezéseink:

* A szülök és öregdiákok részvételével működő négyszólamú vegyes kórus (Coral Hungária), amely magyar kórusművekkel szerepelt Buenos Airesben.

* A huszonhárom éve működő ösztöndíj program, amely pályázatok alapján kiváloga­tott serdülőkorú fiatalokat utaztat Argentínából Magyarországra ismerkedési és továbbképzési céllal

* Az ismeretterjesztő Z.I.K. naptár, melyet a tanárok és növendékek közösen készítenek, minden évben más tárgykörrel, és száznál több példányban terjesztenek.