A Zrínyi Ifjúsági Kör története


1952-ben, az Argentínába frissen érkezett Angolkisasszonyok közül Máter Juhász Mária az év augusztus hónapában kezdte szervezni azt, ami később (és ez a mai napig) a Zrínyi Ifjúsági Kör néven virágzott és fejlődött. Egy magyar tánciskola fiatal növendékeit toborozta össze, mondván, hogy a tánc nem elég!  Tessék irodalmat, földrajzot, történelmet és nyelvtant tanulni.  Ez a háború után történt, akkor mikor göröngyös emigrációs utak és stációk végén igen sok magyar telepedett le Argentínában.  Nem létezett magyar iskola, nem volt hol gyarapítani a magyar ismereteket.  Komoly feladata és létjogosultsága volt egy ifjúsági mozgalomnak, mely a magyar tanítást írta zászlójára. 

Hordereje nagyobb lett.  Az angolkisasszonyokkal együtt, még otthon képesített tanárok és egyetemi tanárok foglalkoztak a fiatalsággal.  Magas szinten próbálták az elmaradt otthoni tárgyak tanítását.  Figyelembe kell venni, hogy a szombat vagy vasárnap délutáni magyar tanulás a kötelező, mindennapos spanyol nyelvű oktatáson felül történt.  A résztvevők szabadidejüket töltötték a magyar könyvek fölé hajolva.  Így érthető, hogy hamarosan nem volt elegendő a tárgyi tanítás, amellett többre volt szükség: a magyarság szeretetének és magyar öntudatnak a megalapozására.  Akkoriban a magyar alapismereteket (a nyelvet) nem kellett még tanítani.  Hiszen nem rég voltunk emigránsok.  Gyakorlatilag 3-4 órás összejöveteleken zajlottak le az órák.  Idővel szaporodtak a csoportok: juniorok és seniorok voltak.  Fő témák továbbra is irodalom, történelem és földrajz.

Később megszerveződött az ifjúság.  Alapszabályok jöttek létre, folyóirat született, elvi nyilatkozatok, vezetőségválasztás, stb.   Ezek a lépések főképpen a magyar öntudat építését és erősítését szorgalmazták.

1957-ben megalakult az egyetemisták köre, melyben a kulturális tevékenységeken kívül világnézeti vitaesték, magyar problémák, stb. hangoztak el.  Ezzel már három csoport működött a fiatalok körében.  Egyébként az 56-os forradalom menekültjeivel is kissé megszaporodott a Kör létszáma.

1960-ban voltak először Argentínában magyar érettségi vizsgák!  A vizsgáztatók még mind a hazai egyetemeken végzett tanárok, akik lényegében semmit sem könnyebbítettek a régi követelményeken.  Azóta, bár esetenként más-más körülmények között, több mint 150 személy vizsgázott az említett tárgyakból.  Két nem kötelező tárgy, a zene és a művészettörténelem, is szerepel az érettségik listáján.

1964-ben az alapító angolkisasszony visszatelepedett Magyarországra.  Munkakörét Lomniczy József, akkor 35 éves háromgyerekes családapa vette át.  Ahogy az évek múltak, mind nagyobb gondot okozott a nyelv tanítása.  A szülök, akik nem ápolták öntudatukat, a magyart napról napra jobban keverték a spanyollal.  Ez természetesen gyermekeikre is károsan hatott.  Nehézségeket okozott a hely kérdése is.  A Kör eddigi otthonát városrendezés miatt lebontották.  Azonban szerencsére egy magyarlakta külvárosban, egy privát villában új otthont kapott.  Óriási gondot okozott a tankönyvek előállítása.  Az otthoniak használhatatlanok voltak.

A titáni munkát egy ember nem győzte egyedül folytatni.  Benedek László és felesége Micsinay Mária szívvel és lélekkel vetették magukat a küzdelembe.  Ám a nagy változást nem csak az apáca helyettesítése és az új vezetők fellépése jelentette, hanem az első nemzedék-csere!  Az alapító tagok (az eredeti juniorok és seniorok) felnőttek, és hozták a már itt született gyermekeiket!  Öt, hat, hét majd nyolc csoportra szaporodott a tanulni vágyók ifjak száma.  Megfogyatkoztak az otthoni képzett tanárok ... újakat neveltünk!  Megoldódott a hely kérdése is.  A város északi külvárosában, a Hungária Egyesületben felépült a Cserkészház.  Jelenleg, szombat délután mindkettőt elfoglalja a Zrínyi Ifjúsági Kör és a Cserkészet, a délelőtti tanórák pedig a Szent László iskola termeiben kapnak helyet. Közben repültek az évek, az évtizedek, újabb generáció nőtt fel.  Már az alapítók unokái a növendékek.  Anyanyelvük megőrzése és fejlesztése céljából óvodát is szerveztünk.
1989-ben (25 év után) Zaha Sándorné Lomniczy Alexandra vette át a Kör vezetését.  1957-ben született.  Kísérői, a "tanári gárda" majdnem teljes egészében az ő korosztályának tagjai.  Ezeknek ugyancsak itt született gyermekei (ez már a 3. nemzedék) ma már a Junior és Senior csoportok tagjai.  1993 és 1996. július között Gorondi Péterné Meleg Judit vezette a Kört.  A tanítás mellett, a Kör intézményesítését tekintette fő feladatának.  E cél érdekében a 60-as években összeállított alapszabályt korszerűsítettük és a munkakörök megfelelő irányítására szakembereket kértünk fel.   A Vezetőségi feladatok megosztása szellemében, 1996. júliustól 1998. júliusig megint Zaháné L. Alexandra vezette a Kört. És ettől kezdve kétévenként más-más személy volt a Kör elnöke: Fóthy Gyula, , ifj. Zombory István, és jelenleg ifj. Zaha Sándor.

Az utóbbi évek új törekvése az un. “Zrínyi Ifjúsági Kör kinyílása”. 
Cél: a rendszeres tanításba bekapcsolni mindazt, aki a magyar nyelv elsajátítására törekszik.  Jelenleg 2 felnőtt csoport (haladók és kezdők) tanul magyar nyelvet mint idegen nyelv a ZIK keretén belül. Az óvodában, játszva, énekelve sajátítják el nyelvünket a legkisebbek; az elemi és középiskolás korosztályok is, hozzájuk megfelelő tananyaggal próbálják elérni azt a szintet, ami a KMCSSZ magyarságismereti vizsgák megállásához szükséges.

2008 decemberében a magyar állam kitüntette a ZIK munkásságát a Kisebbségekért Díj –jal, amit a Parlament dísztermében vett át a Kör elnöke az akkori Miniszterelnöktől.

2010-ben elkészült Lomniczy József „A ZIK 1956 szellemében” című gyűjteménye, mely közel 400 színes oldalban, sok fényképpel, eredeti okmánnyal, írással és rajzzal tükrözi a ZIK elmúlt 60 év működését.

"Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart" egy ifjúsági kör célkitűzéseként a XXI. században szinte "szélsőségesen" hangzik.  Mégis az 59 éve működő Z.I.K. ehhez tartotta magát.  Sőt, ez sem volt elegendő.  A "kiművelt emberfő", öntudat nélkül, nem teljes ember.  Tehát az öntudat növelésének szolgálatában áll.  A kettő együtt (az ismeretek és az öntudat) teszi lehetővé, hogy sok ezer kilométerre Magyarországtól, annak szeretetére neveljük a Zrínyi Ifjúsági Kör fiataljait.