Mit csinálunk a ZIK-ben?


Óvoda
Junior (elemi) és Senior (középiskolás) csoportok
Felnőtt csoportok
Október 23-i megemlékezés
Karácsonyi Ünnepély
Z.I.K. Naptár
Színház
Kórus, zenekar, furulya, faragás, hímzésÓvoda

A magyar nyelv gyakorlása a kornak megfelelő dalok, mondókák, versek alkalmazásá¬val.
Pár évvel ezelőtt nagyon előnyös volt számunkra, hogy a Magyar Állam Oktatási Minisztérium pályázatának köszönhetően, Magyarországon végzett, tapasztalt hivatásos óvónő segített be majdnem egész éven át. Egyben, az óvodába besegítő személyeket képezte és tanította, hogy a jövőben ügyesebben és hozzáértőbben készíthessék elő a gyerekek heti három órás foglalkoztatását.


Junior (elemi) és Senior (középiskolás) csoportok

(lásd "Hogyan tanítunk")


Felnőtt csoportok

A magyarul nem beszélő szülők számára két csoportot indítottunk, melynek célja a magyar nyelv és kultúra elsajátítása, hogy –többek között- segítségükre lehessenek gyermekeik tanulásában.


Október 23-i megemlékezés

Hagyományos a Kör 56-os tiszteletadása, mert elevenen szeretné tartani saját tagjai és az argentínai magyar közösségben azokat az elveket, melyek az 56-os fiatalságot a hősies felkelésre serkentették. Az évek folyamán különböző módon emlékeztünk meg (történelmi események megelevenítése, színdarabok előadása, stb. : Jónás könyve, Az ember tragédiája, Kiálts város, Galilei, Advent a Hargitán, Háry János, többek között).


Karácsonyi Ünnepélyy

A Kör kezdete óta tanárok, diákok és barátok összegyűlnek a Kis Jézus jászola körül, a platanosi intézet fenyője alatt. A diákok minden alkalommal előadnak egy betlehemest, amivel a Magyar Öregotthon lakóit is meglepik.


Z.I.K. Naptár

Több mint két évtizede a karácsonyi ünnepélyen osztjuk ki a naptárt, amit évente más és más témakörrel készítenek el a művészi tehetséggel rendelkező tagok (pl. Istenkeresés, népszokások, anyaszeretet, Erdély, történelem, földrajz, magyar zene, gyerek-világ, helyesírás, főzés, állatok, stb.)


Színház

Az októberi ünnepélyen kívül többször adunk elő vígjátékot, melynek előkészítése fiataljaink számára természetesen érdekes és vonzó. Nem csak a fiataloknak jelent kitűnő nyelvgyakorlást, hanem az argentínai magyar társadalom részére is felüdítő szórakozási alkalmat nyújt (bekapcsolód¬nak nem aktív tagok is).


Kórus, zenekar, furulya, faragás, hímzés

Több alkalommal működött kórus a Kör keretében. Az immár több mint 15 éve komolyan működő négyszólamú Coral Hungária, a Z.I.K. szülök, tanárok, öregdiákok és barátok köréből indult.
A három szombati órán kívül, egy szabadon választható „műhely óra” is van. Ezalatt a diákok zenélnek, furulyáznak, énekelnek, faragnak, vagy hímeznek.